• @Simon__Gold / Andrew Fezza Black Blazer
  • @Simon__Gold / Andrew Fezza Black Blazer

@Simon__Gold / Andrew Fezza Black Blazer

Size:

You are bidding on Simon Goldman's Andrew Fezza Black Blazer Coat

Size: No size tag, fits like a M 

Condition: Good